INSPEKTÖREN

BESIKNING OCH INSPEKTION AV BYGG OCH FASTIGHET 

VAD VI GÖR

Besiktning

○ Entreprenadbesiktning
○ Överlåtelsebesiktning
○ Statusbesiktning
○ Elinstallationsbesiktning

Fuktskadeutredning

○ Fuktmätning av RF,
fuktkvot och ånghalt
○ Indikerande fuktmätning
○ RBK, GBR

Lufttäthetsprovtagning

○ Kontrollmätning
○ Läkagesökning

Kontrollansvarig

Kontrollansvar enligt PBL för enbostadshus

Överlåtelsebesiktning: Vid köp av hus och lägenheter.

Entreprenadbesiktning: Bedömning och kontroll av hantverkares utförda arbete.

Statusbesiktning: Kontroll av en byggnads tekniska beskaffenhet avseende konstruktion och installationer.

Elinstallationsbesiktning.

Fuktskadeutredning

○ Fuktmätning av RF, fuktkvot och ånghalt

○ Indikerande fuktmätning

○ RBK, GBR

Elinstallationsbesiktning.

Kontrollansvarig

Kontrollmätning av täthet för ytterväggar och tak enligt ISO-9972.

Lufttäthetsprovtagning

Kontrollansvar enligt PBL för enbostadshus

Miljöutredning

○ Materialprovtagning

○ Luftkvalitéprovtagning

NÖJDA KUNDER

Pålitliga och utför ett fantastisk jobb!

SAMARBETE MED

ANDERS LUNDIN

073-925 83 46

KONTAKTA OSS

anders@inspektoren.se