INSPEKTÖREN

Täthetsprovning Huddinge

VAD VI GÖR

Besiktning

○ Entreprenadbesiktning
○ Överlåtelsebesiktning
○ Statusbesiktning
○ Elinstallationsbesiktning

Fuktskadeutredning

○ Fuktmätning av RF,
fuktkvot och ånghalt
○ Indikerande fuktmätning
○ RBK, GBR

Lufttäthetsprovtagning

○ Kontrollmätning
○ Läkagesökning

Kontrollansvarig

Kontrollansvar enligt PBL för enbostadshus

VI HJÄLPER DIG I HUDDINGE MED TÄTHETSPROVNINGEN

Välkommen till Inspektören, företaget du ska vända dig till för att få hjälp med täthetsprovning i Huddinge och Stockholm med omnejd. Vi garanterar en noggrann och väl utförd provning enligt de regler som finns. Genom att begära en täthetsprovning får du reda på om fastigheten är ljudtät, lukttät, brandsäker och lufttät. Just lufttätheten finns även med som ett av kraven för energisnåla hus. Det är alltid bra att utföra täthetsprovningen tidigt i byggprocessen, då kan eventuella åtgärder rättas till utan att arbetet blir för komplext.  

Ett hus som har brister i tätheten kan orsaka värmeförluster som på sikt kan resultera i ökade utgifter. Genom att utföra en täthetsprovning säkerställer du kvalitén på byggprojektet och efter provningen kan åtgärder utföras för att höja den kvalitén ytterligare om så är möjligt. Vi utför både kontrollprovning och läckageprovning. Vid en läckageprovning använder vi våra verktyg för att se om det finns några brister och läckage, detta görs vanligtvis med en värmekamera. Hos oss finns självklart de behörigheter och certifikat som krävs för att få utföra arbetet. 

INSPEKTÖREN – ETT TRYGGT OCH SÄKERT VAL

Som företag är vi pålitliga, erfarna samt besitter en stor kunskap inom branschens områden. När du vänder dig till oss kan du alltid räkna med en personlig service och ett trevligt bemötande. Vi är verksamma i en bransch som kan tyckas komplex, därför är vi väldigt noggranna mot våra kunder och försöker alltid förklara vår process så att kunden förstår. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi arbetar primärt runt omkring i Stockholm som exempelvis Huddinge, men vi tar självklart emot uppdrag i närliggande kommuner och orter. 

Vi erbjuder mer än bara en noggrann och korrekt utförd täthetsprovning! Längre ner på sidan finner ett större utbud av tjänster inom vår bransch.  

Överlåtelsebesiktning: Vid köp av hus och lägenheter.

Entreprenadbesiktning: Bedömning och kontroll av hantverkares utförda arbete.

Statusbesiktning: Kontroll av en byggnads tekniska beskaffenhet avseende konstruktion och installationer.

Elinstallationsbesiktning.

Fuktskadeutredning

○ Fuktmätning av RF, fuktkvot och ånghalt

○ Indikerande fuktmätning

○ RBK, GBR

Elinstallationsbesiktning.

Kontrollansvarig

Kontrollmätning av täthet för ytterväggar och tak enligt ISO-9972.

Lufttäthetsprovtagning

Kontrollansvar enligt PBL för enbostadshus

Miljöutredning

○ Materialprovtagning

○ Luftkvalitéprovtagning

NÖJDA KUNDER

Pålitliga och utför ett fantastisk jobb!

SAMARBETE MED

ANDERS LUNDIN

073-925 83 46

KONTAKTA OSS

anders@inspektoren.se