INSPEKTÖREN

Entreprenadbesiktning Solna

VAD VI GÖR

Besiktning

○ Entreprenadbesiktning
○ Överlåtelsebesiktning
○ Statusbesiktning
○ Elinstallationsbesiktning

Fuktskadeutredning

○ Fuktmätning av RF,
fuktkvot och ånghalt
○ Indikerande fuktmätning
○ RBK, GBR

Lufttäthetsprovtagning

○ Kontrollmätning
○ Läkagesökning

Kontrollansvarig

Kontrollansvar enligt PBL för enbostadshus

VI HJÄLPER DIG I SOLNA MED ENTREPRENADBESIKTNINGEN

Välkommen till Inspektören, företaget du ska vända dig till för att få hjälp med entreprenadbesiktning i Solna och Stockholm med omnejd. Vi garanterar en noggrann och väl utförd besiktning helt enligt AB 04 eller ABT 06, beroende på vilken typ av byggprojekt som har ägt rum. För att kunna få entreprenaden godkänd krävs en behörig besiktningsman, vilket är en behörighet som vi på Inspektören innehar. En entreprenadbesiktning behöver utföras om projektet kräver bygg-, rivnings- eller marklov.

I samband ett byggprojekt så skapas ett avtal mellan entreprenören och beställaren. Det är vårt ansvar att säkerställa så det avtalet har uppfyllts. Under en entreprenadbesiktning går vi igenom hela byggprojektet för att upptäcka eventuella anmärkningar eller fel. Därefter fattar vi ett beslut huruvida entreprenaden godkänns eller ej. Skulle det finnas fel betyder inte det per automatik att byggprojektet inte godkänns, utan det kan godkännas ändå. I utlåtandet vi gör, så nämns eventuella fel och vem som ansvarar för eventuell åtgärd.

INSPEKTÖREN – ETT TRYGGT OCH SÄKERT VAL

Som besiktningsmän och företag så är vi pålitliga, erfarna samt besitter en stor kunskap inom branschens områden. När du vänder dig till oss kan du alltid räkna med en personlig service och ett trevligt bemötande. Vi verkar i bransch som kan tyckas komplex, därför är vi väldigt noggranna mot våra kunder och försöker alltid förklara vår process så att kunden förstår. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi arbetar primärt runt omkring i Stockholm som exempelvis Solna, men vi tar självklart emot uppdrag i närliggande kommuner och orter. Vi erbjuder mer än bara en noggrann och korrekt utförd entreprenadbesiktning! Längre ner på sidan finner ett större utbud av tjänster inom vår bransch.

Överlåtelsebesiktning: Vid köp av hus och lägenheter.

Entreprenadbesiktning: Bedömning och kontroll av hantverkares utförda arbete.

Statusbesiktning: Kontroll av en byggnads tekniska beskaffenhet avseende konstruktion och installationer.

Elinstallationsbesiktning.

Fuktskadeutredning

○ Fuktmätning av RF, fuktkvot och ånghalt

○ Indikerande fuktmätning

○ RBK, GBR

Elinstallationsbesiktning.

Kontrollansvarig

Kontrollmätning av täthet för ytterväggar och tak enligt ISO-9972.

Kontrollansvar enligt PBL för enbostadshus

Miljöutredning

○ Materialprovtagning

○ Luftkvalitéprovtagning

NÖJDA KUNDER

Pålitliga och utför ett fantastisk jobb!

SAMARBETE MED

ANDERS LUNDIN

073-925 83 46

KONTAKTA OSS

anders@inspektoren.se